Instalacja i kalibracja wkładki gramofonowej (wymiana igły)

Dobieramy wkładki do gramofonów i ramion, a także oczekiwań klientów co do barwy i jakości dźwięku. Następnie instalujemy je i kalibrujemy gramofony. Dobór wkładki do gramofonu to w wielu przypadkach bardzo skomplikowana sprawa.

Chociaż istnieją tylko dwa standardy mocowania wkładki do ramienia, to szeroki wachlarz wkładek o rozmaitych parametrach elektrycznych oraz budowie (szczególnie kąta ułożenia igły) w połączeniu z bardzo różnymi opcjami regulowania ramion w gramofonach sprawia, że jest zadanie dla wprawionego znawcy analogu.

W przypadku niektórych wkładek istnieje możliwość wymiany samej igły, ale warto pamiętać, że jest to proces wymagający bardzo dużej staranności i raczej zleca się go producentowi. Ponadto, koszt zakupu igły do gramofonu zazwyczaj jest bliski kosztowi wymiany całej wkładki gramofonowej. A to nie wiąże się z żadnym ryzykiem, w przeciwieństwie do wymiany samej igły, którą niezwykle łatwo uszkodzić.